Kompleksowe doradztwo rolno- środowiskowe

Doradztwo technologiczne

Biznesplany i wnioski kredytowe

Doradztwo inwestycyjne w rolnictwie

Przygotowanie planów nawozowych

Wnioski o dopłaty do materiału siewnego

Biznesplany i wnioski kredytowe

Przygotowanie planów nawozowych

Kompleksowe doradztwo

Omówienie zasad programu rolnośrodowiskowego, dobór odpowiedniego pakietu oraz wariantu do specyfiki gospodarstwa rolnego oraz oczekiwań i możliwości realizacyjnych rolnika, przygotowanie planu działalności rolnośrodowiskowej, bieżąca analiza realizacji programu rolnośrodowiskowego.

Przygotowanie wniosków

Wnioski o płatności bezpośrednie (pomoc on-line w wypełnienie wniosku obszarowego), a także wnioski aplikacyje o dofinansowanie działań w ramach PROW (modernizacja gospodarstwa rolnych, młody rolnik, renty strukturalne, różnicowanie działalności rolniczej oraz mikroprzedsiębiorstw, grupy producentów rolnych).

Doradztwo rolne

W zakresie spełniania wymogów wzajemnej zgodności oraz opracowanie planu dostosowania - przygotowanie oceny gospodarstwa oraz wykonanie planu dostosowania do wymogów wzajemnej zgodności.

Szanowni Państwo!

Jeśli trafiliście na stronę internetową Przedsiębiorstwa Doradczego „Agro-Complex” - może to znaczyć, że poszukujecie Państwo informacji, wsparcia i pomocy w rozwiązaniu problemu jaki pojawił się w Państwa gospodarstwie w związku z prowadzoną działalnością.

Nie chcę twierdzić, że mam „receptę” na wszystkie Wasze problemy, ale moje kwalifikacje, wiedza I wieloletnie doświadczenie mogą być sposobem na wyjaśnienie wielu, nurtujących was spraw.

Aktualności

Oferujemy również

  • Doradztwo technologiczne
  • Przygotowanie planów nawozowych
  • Wnioski o dopłaty do materiału siewnego
  • Pisma odwoławcze oraz wyjaśninia kierowane do instytucji rolniczych oraz pozostałe sprawy dotyczące bieżącego funkcjonowania gospodarstwa
  • Przygotowanie i wykonywanie biznesplanów i wniosków kredytowych
  • Obsługę gorzelni rolniczych w ramach przygotowania i wysyłki dokumentów wywozowych w systemie EMCS