Informacja i wiedza

W służbie rolnictwu

Czy i kiedy ubiegać się o jakie dotacje? Jak prowadzić gospodarstwo, by spełnić warunki dopłat unijnych? Gdzie sprawdzać terminy i akty prawne określające wymogi dla rolników? Te i wiele innych zagadnień zaprzątają dziś głowę współczesnego rolnika, który przede wszystkim musi zadbać o swoją hodowlę i uprawę. Jak znaleźć czas na resztę spraw?

Od prawie 40 lat pracuję w rolnictwie, od ok. 20 jako doradca. W 2010 roku moje Przedsiębiorstwo Doradcze „Agro-Complex” Mariusz Twarowski jako jeden z pierwszych prywatnych podmiotów doradczych w Polsce uzyskało akredytację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do świadczenia usług doradczych w zakresie dostosowania gospodarstwa rolnego do wymogów wzajemnej zgodności – Cross Compliance.

Z moich usług skorzystało już kilkadziesiąt podmiotów rolnych i gospodarstw indywidualnych, a wiele z nich powierzyło mi pełną reprezentację w ramach udzielonego pełnomocnictwa.

Zachęcam do tego również Państwa. Z obopólną korzyścią.

Poznajmy się!

Kompleksowo dla rolnictwa

Dekoracja

Działam na terenie Kujaw, w okolicy Złotnik Kujawskich ale oferuję swoje kompetencje prowadzącym gospodarstwa rolne na terenie całego kraju zarówno niewielkim gospodarstwom rodzinnym jak również wielkoobszarowym podmiotom gospodarczym. Współpracując z moją firmą, zyskują Państwo:

01

Bogate doświadczenie

02

Gruntowaną wiedzę

03

Aktualną informację

04

Stałą pomoc

Co mogę zrobić dla Państwa gospodarstwa?

Dekoracja

DORADZTWO W ZAKRESIE PROGRAMÓW ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNYCH I PROGRAMU – ROLNICTWO EKOLOGICZNE.

 • Analiza możliwości i pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do działania rolno-środowiskowo-klimatycznego lub rolnictwa ekologicznego oraz opieka w trakcie realizacji tych działań
 • Przygotowanie do kontroli oraz analiza protokołów pokontrolnych

DORADZTWO ROLNE

 • Dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów bhp
 • Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności

DORADZTWO FINANSOWE I INWESTYCYJNE

 • Pomoc w przygotowaniu wniosku o płatności bezpośrednie w tym doradztwo w zakresie spełnienia warunków uprawniających do poszczególnych rodzajów płatności.
 • Pomoc zdalna w przygotowaniu, wypełnieniu i wysłaniu e-wniosku
 • Analiza decyzji oraz przeygotowywanie odwołań od wydanych decyzji o przyznaniu płatności.
 • Pomoc w przejęciu lub przekazaniu gospodarstwa lub przejęciu lub przekazaniu zobowiązań w celu uniknięcia zwrotu pobranych płatności.
 • Przygotowanie wniosków oraz biznesplanów w ramach ogłaszanych działań prow
 • Przygotowanie wszelkich pism oraz wyjaśnień

DORADZTWO PRODUKCYJNE I TECHNOLOGICZNE

 • Optymalizacja i dostosowanie zmianowania oraz struktury gospodarstwa z uwzględnieniem potenacjału produkcyjnego, możliwości oraz oczekiwań producenta rolnego.
 • Plany nawozowe oraz harmonogramy nawożenia i ochrony upraw.