Doradztwo rolnośrodowiskowe
Wiedza, doświadczenie, informacja

W ramach prowadzonej od lat działalności doradczej dla rolnictwa wspieram zarówno małe, indywidualne gospodarstwa rolne, jak również wielkoobszarowe przedsiębiorstwa rolne. Dzielę się swoją gruntowną i stale poszerzaną wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem. Współpracuję z wieloma specjalistami, dzięki czemu na bieżąco aktualizuję wiedze w zakresie produkcji, technologii oraz finansowania. Doradzam, pozostaję w stałym kontakcie, terminowo składam Państwa wnioski i pomagam przejść przez liczne kontrole inspektorów. Tak w skrócie przedstawia się oferta mojego Przedsiębiorstwa Doradczego Agro-Complex Mariusz Twarowski.

Dekoracja

01

Kompleksowe doradztwo rolnośrodowiskowe:

 • omówienie zasad programu rolnośrodowiskowego oraz dobór odpowiedniego pakietu i wariantu do specyfiki gospodarstwa rolnego oraz oczekiwań i możliwości realizacyjnych rolnika,
 • przygotowanie planu działalności rolnośrodowiskowej, pomoc w prowadzeniu rejestru działalności rolnośrodowiskowej, coroczne składanie wniosków o płatność rolno środowiskową,
 • bieżąca analiza realizacji programu rolnośrodowiskowego,
 • wykonywanie planów nawozowych.

02

Przygotowanie wniosków o płatności bezpośrednie:

 • pomoc on-line w wypełnieniu wniosku obszarowego.

Doradztwo rolne w zakresie spełniania wymogów wzajemnej zgodności oraz opracowanie planu dostosowania:

 • przygotowanie oceny gospodarstwa,
 • wykonanie planu dostosowania do wymogów wzajemnej zgodności.

03

Przygotowanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie działań w ramach PROW:

 • modernizacja gospodarstwa rolnych,
 • młody rolnik,
 • renty strukturalne,
 • różnicowanie działalności rolniczej oraz mikroprzedsiębiorstw,
 • grupy producentów rolnych.

04

Ponadto oferuję

 • doradztwo technologiczne,
 • przygotowanie planów nawozowych,
 • wnioski o dopłaty do materiału siewnego,
 • pisma odwoławcze oraz wyjaśnienia kierowane do instytucji rolniczych,
 • wsparcie w pozostałych sprawach dotyczące bieżącego funkcjonowania gospodarstwa,
 • przygotowanie i wykonywanie biznesplanów i wniosków kredytowych,
 • obsługę gorzelni rolniczych w ramach przygotowania i wysyłki dokumentów wywozowych w systemie EMCS.

Przekonaj się, że warto

Wsparcie dla Państwa

Współpracując z moją firmą, zyskują Państwo fachowca od rolnictwa, który od lat pracuje w tej i dla tej branży. Bez zatrudniania dodatkowej osoby w gospodarstwie, bez zarywania nocy na śledzenie terminów, przepisów otrzymują Państwo konkretną pomoc – w zakresie doradztwa, złożenia wniosków czy wykonania konkretnych czynności administracyjno-prawnych.

 • Oszczędność etatu
 • Oszczędność czasu
 • Dostęp do bieżących informacji branżowych
 • Specjalistyczna aktualna wiedza
 • Znajomość technologii